2019 Individual Members List

Au Wai Hung Johnny

Fung Wing Kan

Ir. Ho Chung Yiu Peter

Lee Mei Yee Julia

Tam Yau Tim

Au Yip Kan Lawrence

Ho Chi On

Lai Ho Chiu

Lo Ka Yiu

Wong Terrance